Welcome to The 20th International Conference on NIR

COMMITTEE

Organizing Committee

Chair: Hongfu Yuan (China)

Secretary-General: Xiaoli Chu (China)

Vice Secretary-General: Longhai Guo (China)

 

Hengchang Zang Huihua Yang Jingzhu Wu Lihui Yin
Nanning Cao(USA) Shungeng Min Tao Pan Xihui Bian
Xudong Sun Yande Liu Yiping Du Yonghuan Yun
Yue Huang Zengling Yang Zhisheng Wu Jian Ye
Xiaoshi Zhang      

Scientific Committee

Akifumi Ikehata Ana Garrido-Varo Anders Larsen Carrie Vance
Celio Pasquini Christian Huck Cristina Malegori Dolores Perez-Marin
Federico Marini Glen Fox Heinz Wilhelm Siesler Hui Wang
Jakub Sandak Jeroen Jansen José Manuel Amigo Kara Youngentob
Kerry B. Walsh Monica Casale Oxana Rodionova Paolo Berzaghi
Roger Meder Satoru Tsuchikawa Søren Balling Engelsen Sumaporn Kasemsumran
Tom Fearn Vincent Baeten Xueguang Shao Yukihiro Ozaki
ICNIRS2021

EXPRESSIONS OF INTEREST CONTACT US

NIR Conference Secretariat Prof. Guo

Email:nir2021@nir2021.com

www.nir2021.com

Copyright©2019 The ICNIRS 2021 Ozganzing Commitee.All rights reserved. 京ICP备11012191号-4